ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

Δήμος Αμυνταίου Ν. Φλώρινας

e-mail : mail@dim-xinou.flo.sch.gr

Δημοτικό Σχολείο Ξυνού Νερού Ν. Φλώρινας